Strona główna » Polityka ochrony prywatności
Promocje
Waluta

Polityka ochrony prywatności

Polityka ochrony prywatności

1. Administratorem danych osobowych Użytkowników będących osobami fizycznymi, w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 roku, poz. 922 ze zm.), jest firma MARMACH Marcin Machaj, ul. Napierskiego 5, 45-559 Opole, NIP 7542527204, REGON 160202219

Firma MARMACH MARCIN MACHAJ jest administratorem w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dziennik Urzędowy UE, L 119/1 z 4 maja 2016 (dalej: Ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:
a) zawarcia i wykonania umowy kupna/sprzedaży wyrobów i towarów oferowanych przez firmę MARMACH Marcin Machaj, w tym bieżącej komunikacji w celu realizacji umowy
b) wykonania obowiązków prawnych, ciążących na Administratorze, na podstawie art. 6ust. 1 lit. c) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
c) wynikającego z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, to jest:
- w celach marketingowych w zakresie oferty produktowej,
- w celu wykrywania nadużyć i zapobiegania im,
- w celu ustalenia, obrony i  dochodzenia roszczeń,
- dla celów tworzenia zestawień, analiz i statystyk na potrzeby wewnętrzne Administratora, co oejmuje raportowanie, badania marketingowe, planowanie rozwoju oferty produktowej.

3. Administrator realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu poprzez:
a) dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje oraz korespondencję prowadzoną mailowo lub telefonicznie,
b) dodatkowe zbieranie informacji o parametrach połączania (adres IP).
c) zapisywanie w urządzeniach końcowych plików "cookies". Szczegóły działania plików "cookies" w naszym sklepie opisane są w Polityce Cookies.

4. Odbiorcami Państwa danych są:
a) podmioty wspierające operacyjne wykonanie Umowy, takie jak obsługa faktur, obsługa płatności, Call Center, obsługa platform do kontaktu, podmioty prowadzące działalność pocztową i kurierską,
b) wydawcy kart płatniczych, organizacje płatnicze,
c) agenci, agencje reklamowe i inne podmioty promujące lub pośredniczące w sprzedaży oferty Administratora
d) Podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową i rachunkową.

5. Wszelkie transfery Państwa danych osobowych odbywają się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania Umowy z uwzględnieniem okresu gwarancyjnego na oferowane przez Administratora produkty i towary.
7. Dane osobowe w zakresie związanym z obroną lub dochodzeniem roszczeń przechowywane będą do czasu przedawnienia roszczeń.
8. Przysługuje Państwu, w odniesieniu do Państwa danych osobowych, prawo do
a) żądania od Administratora dostępu do danych osobowych,
b) żądania od Administratora sprostowania danych osobowych,
c) żądania usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie,
d) żądania ograniczenia przetwarzania danych,
e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
f)  przenoszenia danych do innego administratora danych lub Państwa (w zakresie określonym w art. 20 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych),
g) wniesienia skargi do GIODO  razie uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych.
 
Przejdź do strony głównej
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu